• engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, hrvatski i dr…
  • nastavni programi usklađeni su sa međunarodnim standardima (dokument Vijeća Europe)
  • 1 stupanj broji 70 sati nastave + 35 konzultacija
  • nakon završenog tečaja, polaznici polažu završni ispit i dobivaju diplomu

Cijena uključuje:

  • inicijalno testiranje
  • 70 sati nastave
  • 35 sati konzultacija
  • dodatni materijal koji se koristi u nastavi (osim udžbenika i radne bilježnice)
  • završni ispit i diplomu škole
  • izvan nastavne aktivnosti kroz koje se upoznaje kultura i običaji zemlje

Programi škole Lanico usklađeni su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike Vijeća Europe, tako da sve rezultate svog učenje stranih jezika odrasli polaznici naše škole mogu upisati u Europsku jezičnu mapu Vijeća Europe.

Vijeće Europe je organizacija Europske unije sa sjedištem u Strasbourgu kojoj je cilj razvijanje međusobnog razumijevanja ljudi različitih kultura. U tom kontekstu Vijeće Europe koordinira uvođenje Europske jezične mape u zemljama Europske unije (i Hrvatske) i time podržava i priznaje važnost učenja stranih jezika.

Jezična mapa daje prikaz jezičnih sposobnosti nudeći usporedni prikaz različitih jezičnih kompetencija (razumijevanje, čitanje, slušanje i pisanje). Europska jezična mapa uz to omogućava polaznicima samoprocjenu i preuzimanje odgovornosti za vlastito uđenje, te potiče cjeloživotno učenje i mnogojezičnost.

Koristeći međunarodno priznate kriterije procjene znanja, Jezična mapa proces učenja čini transparentnim. Mapa služi kao dokument o jezičnim sposobnostima, a od posebnog je značaja kod prelaska u drugu školu stranih jezika, kod zapošljavanja, odlaska u inozemstvo, nastavka školovanja ili zapošljavanja u Europskoj uniji.