• engleski, njemački, španjolski, talijanski, francuski i dr…
  • nastavni programi usklađeni su sa međunarodnim standardima (dokument Vijeća Europe
  • 70 sati nastave + konzultacije
  • Nakon završenog tečaja polaznici dobivaju diplomu škole

Tečajevi za predškolski i školski uzrast sadržavaju 70 sati nastave plus konzultacije s profesoricom i održavaju se jedan put tjedno po dva školska sata tijekom čitave školske godine. Nastavni program usklađen je sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Djeca pored učenja i savladavanja, kako konverzacije tako i gramatike, jezika imaju priliku upoznavati kulturu i običaje zemalja govornog područja čiji jezik uče kroz radionice.